Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku


Idź do treści

Owoce w szkole

Realizacja Programu Profilkatyki i Wychowawczego

"OWOCE W SZKOLE"


Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej "Owoce w szkole". Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest
ze środków pochodzących z budżetu UE (75%)
oraz środków pochodzących z budżetu krajowego.

Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów i wychowanków klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców
i warzyw.


W tym roku szkolnym nasi uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego realizujący obowiązek szkolny na I etapie edukacyjnym już po raz trzeci biorą udział w programie "Owoce w szkole". Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:
- świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
- świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
- soki owocowe, warzywne oraz owocowo - warzywne.

Owoce i warzywa dostarczane naszym podopiecznym w ramach programu spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych.
Dostarczane owoce i warzywa są gotowe do bezpośredniego spożycia - czyste, wystarczająco rozwinięte
i odpowiednio dojrzałe, zdrowe. W ramach realizacji programu
"Owoce w szkole" przewidziane zostały również działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym, wzbogacające wiedzę naszych

podopiecznych na temat zdrowych nawyków żywieniowych.


Nad realizacją programu " Owoce w szkole"
w naszych placówkach edukacyjnych czuwa
nasz pedagog:
mgr Aleksandra Klimaszewska.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego