Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku


Idź do treści

SONIRA

OFERTY SPECJALISTYCZNE I EDUKACYJNE

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ,

RUCHOWĄ I Z AUTYZMEM W RESKU


oferuje

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W naszym otoczeniu jest wiele osób,

które czekają na każdą

możliwą pomocną dłoń.

My jako stowarzyszenie chcemy
i wyciągamy ją w stronę wszystkich

potrzebujących.


Czym są
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

(SUO)?

jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia
lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np. rehabilitantów,

logopedów, terapeutów.


Wspieramy w zakresie:
- uspołecznienia,
- rehabilitacji,
- niwelowania określonych zaburzeń,
- poradnictwa specjalistycznego (rehabilitant, pedagog, logopeda, terapeuta).

GDZIE SIĘ UDAĆ NAJPIERW????????

O specjalistyczne usługi opiekuńcze należy ubiegać się w OPS najbliższym miejsca

zamieszkania.


Dla ułatwienia

krok po kroku:

1. Skompletuj dokumenty:
a) skierowanie od lekarza specjalisty,
b) podanie.
*zrób kopię dokumentów

2. Złóż dokumanty w

Ośrodku Pomocy Społecznej.


3. Wywiad środowiskowy

pracownika OPS'u.

*dochody rodziny nie odgrywają roli w przypadku ubiegania się o przyznanie usług

4. Odpowiedź.

Usługi świadczone są dla osób:
- po wypadkach,
- przebytych urazach,
- udarach, wylewach,
- zawałach serca mieśniowego,
- z zaburzeniami ruchu,
- z ADHD,
- z zespołem Aspergera/z autyzmem,
- oraz z innymi zaburzeniami wymagającymi

wsparcia rehabilitanta, logopedy.


OFERTĘ KIERUJEMY DO OSÓB

W KAŻDYM WIEKU!!!


ZADZWOŃ JUŻ DZiŚ:

91 577 71 44


Powrót do treści | Wróć do menu głównego