Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku


Idź do treści

SPDP

Szkoła Przysposabiająca

do Pracy

w Radowie Wielkim 11

Nowy rok szkolny 2012/2013

powitaliśmy w powiększonym gronie.

3 września 2012 r.

rozpoczęła swoją działalność
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Jest to placówka przeznaczona dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem, którzy zakończyli naukę w gimnazjum.
SPdP przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego
(w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia. Nadrzędnym kierunkiem wyznaczonym
w ramach realizacji programu szkoły jest podnoszenie poziomu funkcjonowania społecznego i zawodowego uczniów. Zawarte w programie treści obejmują elementy wiedzy użytecznej oraz zajęcia praktyczne odbywane

na terenie szkoły.

W takim składzie rozpoczeliśmy kolejny rok szkolny 2014/2015:

klasa I, II i III

klasa I

wychowawca
mgr Katarzyna Leśniak-Szczepańska

klasa II i III

wychowawca
mgr Helena Lis


Kształcenie uczniów w stopniu jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, które obejmuje:
- kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie
i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy

oraz nabywania nowych umiejętności,

- przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy
i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac,
tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności
i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniom zajęcia przysposobienia do pracy oraz - zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami - zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych.

W pracowni papieroplastyki uczą się wykorzystywać papier w niekonwencjonalny

sposób.

Pracownia sztuki użytkowej i rękodzieła pozwala z całkiem zwyczajnych rzeczy wyczarować prawdziwe cudeńka. Do zajęć w pracowni ceramiki, gipsu i malowania na szkle również nie trzeba nikogo zachęcać. Powstające tu przedmioty sprawiają uczniom wielką radość w procesie tworzenia. Czwartą i najbardziej lubianą, jest pracownia gospodarstwa domowego
i przystosowania do życia codziennego. Tutaj uczniowie nabywają umiejętności przydatne w kuchni, jak i w codziennym funkcjonowaniu.Oczywiście oprócz pracy jest też czas na edukację, która polega na całościowej
i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form
i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne nauki społeczno-

pedagogiczne.

Na zajęciach z wiedzy użytecznej omawiane są aktualne wydarzenia z kraju i ze świata. Uczniowie doskonalą posługiwanie się pieniędzmi, mierzą, ważą itp. Zastanawiają się nad własną przyszłością, nad tym co mogą, a co chcieliby robić. Poznają podstawowe pojęcia

i kategorie związane z pracą.

Nasza placówka jest świetnym miejscem dla realizowania pasji,

wspólnych pomysłów i działań twórczych dla absolwentów Gimnazjum.


Zapraszamy do współpracy!


Powrót do treści | Wróć do menu głównego