Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku


Idź do treści

uczymy się bawiąc

Metody terapii

Uczniowie uczęszczający do naszych Placówek Edukacyjnych, oprócz zajęć dydaktycznych wynikających z Podstawy Programowej dla każdego etapu edukacyjnego, uczestniczą w szeregu zajęć dodatkowych. I tak:

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE
Zabawa z muzyką, która w naturalny sposób jest w dziecku – własne twórcze zabawy muzyczne połączone ze śpiewem, tańcem, gestem, grą na prostych instrumentach muzycznych w naturalny sposób rozbudzają wrażliwość dziecięcą. Ekspresja twórcza połączona z improwizacją muzyczną dają radość przeżycia muzycznego, możliwość ujawnienia własnych emocji oraz satysfakcję z dziecięcego twórczego myślenia
i działania – radość tworzenia. Oprócz dostarczania radosnych przeżyć dzieciom
i obniżania ich napięcia psychicznego, zajęcia z muzyki i rytmiki pozwalają na kształtowanie orientacji przestrzennej, usprawniają ruchowo,
a także rozwijają percepcję słuchową i poczucie rytmu co pozwala na lepszy rozwój mowy. Zajęcia te sprzyjają również zdobywaniu umiejętności nawiązywania kontaktów oraz współdziałania. W naszej szkole zajęcia te odbywają się kilka razy w tygodniu i sprawiają ogromną frajdę zarówno dzieciom jak
i wychowawcom.

BAJKOWE KONCERTY - AGENCJA ARTYSTYCZNA PRO MUSICA
Agencja Artystyczna Pro Musica w oparciu o autorski program tworzy wspaniałe koncerty bajkowe dla dzieci. Ta zabawna forma rozwija zainteresowanie muzyką, uwrażliwia na jej odbiór, a także rozbudza fantazję twórczą,
co wzbogaca świat przeżyć estetycznych dzieci. Dzieci mogą bliżej poznać różne instrumenty,
ich budowę i brzmienie. Często prezentowane są ciekawe i barwne stroje np. ludowe, dworskie, indiańskie, cygańskie, baśniowe. Przedstawienia muzyczne mają formę bajki opowiadanej przez aktora, ilustrowanej muzyką graną na różnych instrumentach. Dla wszystkich dzieci jest to świetna zabawa połączona z nauką. Koncerty mają formę cyklicznych, comiesięcznych spotkań.

JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia w grupach odbywają się raz w tygodniu, grupy są małe, 3-4 osobowe. Ułatwia to dzieciom wchodzenie w kontakty z rówieśnikami, minimalizuje lęki i stres. Dzieci w trakcie godzinnych zajęć poznają kolejne angielskie słówka. Dzięki różnorodności metod i technik uczą się szybko i łatwo.

WYJAZDY NA BASEN
Zajęcia ruchowe w środowisku wodnym mają rozległy i korzystny wpływ na organizm człowieka. Podnoszą ogólną wydolność i wytrzymałość, trenują i wzmacniają układ krwionośny i oddechowy, poprawiają koordynacje nerwowo-mięśniową oraz orientację przestrzenną poszczególnych części ciała względem siebie. Ponadto powodują obniżenie napięcia mięśniowego i rozluźnienie stawów, przy jednoczesnym wzmacniającym wpływie na cały układ ruchowy. Zmniejszają również pobudliwość układu nerwowego oraz łagodzą napięcia i stresy. Ćwiczenia, gry i zabawy w wodzie są bardzo atrakcyjną formą zajęć dla dzieci, ze względu na odmienność środowiska, poczucie swobody i możliwość spontanicznej, nieskrępowanej demonstracji sprawności ruchowej. Zajęcia odbywają się w Parku Wodnym "RELAX" w Świdwinie, w każdy poniedziałek.

STYMULACJA POLISENSORYCZNA
Stymulacja polisensoryczna, to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Zajęcia mają charakter
2-óch w tygodniu godzinnych spotkań z terapeutą indywidualnym, który metodą stymulacji polisensorycznej pobudza i usprawnia wszystkie zmysły dziecka: czucie prioproceptywne, dotyk, węch, smak, wzrok i słuch, tak by umożliwić mu zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata. Inną formą zajęć stymulacji polisensorycznej są zajęcia grupowe w
SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA, która wyposażona jest w różnego rodzaju światła, światłowody, suchy basen, łóżko wodne, kolumny piórkowe, poduchy i wiele, wiele innych sprzętów, dzięki którym dzieci, zwłaszcza te, z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, mogą doświadczać przeżyć, które w innych miejscach są dla nich niedostępne
i nieosiągalne.

GRUPOWE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Ćwiczenia te, prowadzone raz w tygodniu w każdej klasie, przede wszystkim rozwijają aparat mowy oraz służą rozwijaniu słuchu fonematycznego. Proponowane zabawy logopedyczne prowadzone są często w połączeniu z ćwiczeniami przygotowującymi dzieci do nauki czytania i pisania. Zajęcia logopedyczne w grupie przynoszą efekty nie tylko w postaci poprawy umiejętności dziecka w zakresie komunikowania się, dostarczają one również wielu radosnych dla małego człowieka przeżyć i wrażeń. Przede wszystkim rozwijają wiarę we własne możliwości, umożliwiają wzajemne uczenie się dzieci, dają więcej okazji do posługiwania się językiem, uczą słuchania.

LOGORYTMIKA
Zajęcia logorytmiczne to swoista forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej.
Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. Naturalny
i swobodny ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć rytmicznych ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od poziomu ich intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju. Głównymi elementami muzyki będącymi podstawą ćwiczeń i zabaw są: rytm, metrum, tempo i dynamika. Podobnie jak zajęcia muzyczno-rytmiczne prowadzone są kilka razy w tygodniu.


WYCIECZKI DYDAKTYCZNE
Wycieczka jest formą organizacyjną zajęć dydaktycznych poza terenem klasy i szkoły. Uatrakcyjnia przekazywanie wiadomości oraz zwiększa twórczą aktywność uczniów na lekcjach z różnych przedmiotów. Służy ona bezpośredniej obserwacji procesów i zjawisk w ich naturalnym środowisku. Wycieczka jest źródłem wrażeń
i spostrzeżeń niezbędnych do pracy myślowej, tworzenia pojęć, rozwijania mowy, może ona również dostarczać wzorców postępowania, sprzyja kształtowaniu więzi społecznych i wyrabianiu wielu umiejętności przydatnych w życiu.

ZESPÓŁ TEATRALNO-TANECZNY „STONOGA” I „ETNA”
Taniec wprowadza zabawę i odprężenie, zaspokaja potrzebę aktywności, poruszania się, wpływa na rozwój precyzji ruchów, płynność
i elegancję ruchów. Jest inspiracją do swobodnej ekspresji, „wyrażenia się”, usprawnia mięśnie, równowagę i ogólną koordynację ruchów. Teatr pobudza wyobraźnię, doskonali mowę, zwiększa poczucie sprawstwa i własnej wartości, pozwala nabrać pewności siebie. Połączenie tych dwóch, jakże wartościowych aktywności daje dziecku niezapomniane wrażenia, jest okazją do wspaniałej zabawy, dającej ogrom satysfakcji, nie tylko dzieciom - również terapeutom i oglądającym rodzicom. W naszej szkole zajęcia te odbywają się okazjonalnie, przy organizacji imprez szkolnych.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego